Toegangscontrole

Is het de juiste persoon, die op dat moment, daar naar binnen te wil?

Wat is toegangscontrole?

Primair is toegangscontrole feitelijk niets anders dan "Wie, waar en wanneer naar binnen mag". Met andere woorden een toegangscontrolesysteem herkent een persoon die in het bezit is van een geldige informatiedrager en/of een biometrisch kenmerk, bepaalt vervolgens of deze is geautoriseerd voor de betreffende locatie op het juiste tijdstip en verleent al dan niet toegang.

Een geldige en beveiligde informatiedrager is veelal een kaart of sleutel maar kan ook een hand, vinger, of iris zijn. Combinaties met kaart en een biometrisch kenmerk, verhogen het beveiligingsniveau.Maar toegangscontrole is meer!
Daar waar elektronische signaleringsinstallaties alleen bij afwezigheid dienst doen, betekent toegangscontrole continue beveiliging en vormt daarom een belangrijke schakel in vrijwel elk beveiligingsplan. Nog maar al te vaak worden de risico's van een onderneming tijdens "openingstijden" onderschat. In veel gevallen is een bedrijf of instelling juist gedurende een volledige bezetting het meest kwetsbaar.
Met het verlenen van toegang aan geautoriseerde personen zijn we nog niet klaar. Het is altijd mogelijk dat een deur niet goed sluit of zelfs moedwillig open wordt gehouden. Dit is een onveilige situatie en dient evenals bij een geforceerde opening, te resulteren in een alarm. Met het toenemende gevoel van onveiligheid en de groter geworden terroristische dreiging, willen veel instanties steeds zekerder weten dat uitsluitend bevoegden zich de toegang kunnen verschaffen tot bepaalde ruimten. Moderne toegangscontrolesystemen bieden de mogelijkheid de toegang tot bepaalde ruimten te reguleren. Naast veiligheid voor uw medewerkers een extra waarborg voor kritische bedrijfsprocessen en vertrouwelijke informatie. 

Identificatie technieken

Afhankelijk van de situatie en de daaruit voortvloeiende eisen ten aanzien van beveiliging zijn er verschillende methodes tot herkenning. Bekend zijn de magneetsleutel of -kaart die bij de deur geplaatst wordt. Toegangscontrolesystemen die zich richten op gebouwen waar onomstotelijk moet kunnen worden aangetoond dat hij of zij entreetoestemming heeft, zullen steeds meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de biometrie biedt. Biometrie is de identificatie aan de hand van de unieke kenmerken van bijvoorbeeld het gezicht, een vingerafdruk, de iris etc.Diverse systemen en toepassingen
Toegangscontrolesystemen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende situaties. De mogelijkheden variëren van kleine systemen voor het beheer van één toegang tot grote geïntegreerde toegangscontrolesystemen die zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld een werktijdregistratiesysteem, parkeerbeheersysteem en betaalfuncties van de chipcard. De toegangscontrolesystemen kunnen geheel naar de verschillende wensen en eisen voor gebruik worden aangepast en ingericht. 

Graag zijn wij u van dienst met een goed advies!

Toegangscontrole
...