Branddetectie

Vroegtijdige detectie van brand is essentieel om mensenlevens te redden en om schade te beperken.
De gevolgen van een brand zijn vaak niet te overzien. Helaas is het niet mogelijk de kans op brand geheel uit te sluiten. Vroegtijdige detectie van een brand is daarbij essentieel.  Dit om de schade te beperken en mensenlevens te redden. Een brandmeldinstallatie kan een beginnende brand in een vroegtijdig stadium ontdekken, lokaliseren en alarmeren, waardoor het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en er maatregelen getroffen kunnen worden om schade voor de mens en uw pand te beperken. Reefbuilders@HDSP heeft al meer dan 14 jaar ervaring met het leveren van betrouwbare branddetectiesystemen. We bieden een compleet portfolio voor alle toepassingen in ieder segment. Met bijvoorbeeld het krachtige brandmeldpaneel van Siemens. 

Een brandmeldinstallatie wordt vaak gecombineerd met een ontruimingsinstallatie.
Met een ontruimingsinstallatie kunnen personen bij brand, ontploffingsgevaar of andere calamiteiten een handmelder indrukken waardoor de signaalgevers in werking worden gesteld. Hierdoor kan snel tot ontruiming en/of actie worden overgegaan. Letsel aan personen kan hierdoor worden voorkomen of beperkt.Alarmcentrale
Bij een brandmelding schakelt de alarmcentrale volgens een van tevoren vastgesteld actiepatroon de aangewezen hulpdiensten in. Dit kan eventueel via een directe aansluiting bij de brandweer. Uiteraard kan het brandmeldsysteem ook doormelden via uw inbraakdetectiesysteem naar de particuliere alarmcentrale.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Opstellen Programma van Eisen (In overleg met de eisende partij)

Projecteren van de brandmeld- en ontruiminginstallatie op basis van het Programma van EisenAanleg van de brandmeld en/of ontruimingsinstallatie

Verstrekken van een installatie attest en Rapport van Oplevering

Certificeren van de brandmeldinstallatie

Onderhouden van de brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie

Beheren van de brandmeldinstallatie of het verzorgen van de beheerderstraining.

Branddetectie
...